Оренбургская Область/Orenburgskaya Oblast postinumerot

Оренбургская Область/Orenburgskaya Oblast (Venäjä) postinumerot (928 kohdat). Оренбургская Область/Orenburgskaya Oblast GPS-koordinaatit: 52.329,54.954 .


Оренбургская Область/Orenburgskaya Oblast (928) Klikkaa kaupungin ensimmäistä kirjainta:
A (48) B (72) C (21) D (24) E (19) F (7) G (26) H (6) I (23) K (115) L (11) M (48) N (88) O (86) P (74) R (35) S (105) T (38) U (13) V (28) Y (16) Z (25)